Zaburzenia odżywiania, na czym to polega? Jak się je klasyfikuje? Jakie są przyczyny i skutki?