Polityka zwrotów

POLITYKA ZWROTÓW SERWISU INTERNETOWEGO LIFESWITCHER.COM

Kupujący ma prawo do otrzymania zwrotu pieniędzy, jeśli dzięki naszemu spersonalizowanemu planowi posiłków nie uzyska widocznych rezultatów i spełnione będą wszystkie poniższe warunki:

 • Kupujący skontaktuje się z nami w ciągu 30 dni od zakupu naszego indywidualnego planu posiłków;
 • Kupujący przestrzegał naszego indywidualnego planu posiłków przez co najmniej 10 dni z rzędu w ciągu pierwszych 30 dni od zakupu;
 • Kupujący jest w stanie wykazać, że przestrzegał indywidualnego planu posiłków zgodnie z wymaganiami wymienionymi poniżej, w Sekcji „Zasady wykazania, że kupujący przestrzegał planu.”

Zgłoszenie kupującego zostanie sprawdzone i zostanie on powiadomiony (e-mailem), czy zostało zatwierdzone. W przypadku zatwierdzenia wniosku, zwrot środków nastąpi na rachunek kupującego, w zależności od metody płatności w ciągu 14 dni.

Zasady wykazania, że kupujący przestrzegał planu

Konieczne jest spełnienie następujących warunków:

 • dostarczenie zdjęć lub nagrań posiłków, które kupujący przygotował zgodnie z naszym indywidualnym planem posiłków;
 • posiłki przygotowywane były według naszych przepisów zawartych w indywidualnym planie posiłków;
 • zdjęcia/filmy powinny przedstawiać co najmniej 15 posiłków z indywidulanego planu posiłków kupującego.

WAŻNE OŚWIADCZENIE

Należy pamiętać, że tylko spełnienie powyższych wymagań umożliwia uzyskanie pełnego zwrotu kosztów zgodnie z „Polityką zwrotu pieniędzy”. Dla jasności wyżej wymienione warunki zwrotu pieniędzy nie mają zastosowania do żadnych innych przypadków, w tym między innymi następujących:

 • niektóre składniki z indywidualnego planu posiłków nie są dostępne w miejscu Twojego zamieszkania;
 • Zdaniem kupującego:
  1. nie ma on wystarczająco dużo czasu na ugotowanie posiłków zawartych w indywidualnym planie posiłków,
  2. nie posiada wystarczających umiejętności, aby przygotować niektóre posiłki;
 • Kupujący nie posiada przyborów lub sprzętu wymaganego do przygotowania posiłków zawartych w indywidualnym planie posiłków.

Niniejsza polityka zwrotu pieniędzy obowiązuje od momentu akceptacji przez użytkownika. Niniejsze zasady zwrotu pieniędzy są włączone do Regulaminu usług i podlegają im, chyba że postanowiono w nich inaczej.